Zarządzenie Nr 1/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 2/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 3/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na okres 5 lat.
 
 
Zarządzenie Nr 4/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego w przetargu - stanowiącego własność Gminy Magnuszew.
 
 
Zarządzenie Nr 5/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Magnuszew do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania zmian w planach finansowych.
 
 
Zarządzenie Nr 6/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2020 rok.

Dokumenty powiązane:

 
Zarządzenie Nr 8/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 lutego 2020r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
Zarządzenie Nr 9/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 lutego 2020r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Magnuszew w 2020 roku i do korekty deklaracji VAT za 2019 rok.
 
 
Zarządzenie Nr 10/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 lutego 2020r.

w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew.
 
 
Zarządzenie Nr 11/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 lutego 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 12/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 lutego 2020r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie
 
 
Zarządzenie Nr 13/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 marca 2020r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew”.


Zarządzenie Nr 14/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 marca 2020r.

w sprawie: rozszerzenia składu stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych od 30000 EURO.


Zarządzenie Nr 15/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 marca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 16/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 marca 2020r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie
 
 
Zarządzenie Nr 17/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 marca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 18/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 marca 2020r.

zmieniające Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pod nazwą "Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew" objętego umową o dofinansowanie nr RPOMA.10.01.01-14-b895/18-00.
 
 
Zarządzenie Nr 19/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Zarządzenie Nr 20/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 marca 2020r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.


Zarządzenie Nr 21/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 22/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2020r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za 2019 rok


Zarządzenie Nr 23/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2020r.

w sprawie ustalenia komisji do przeprowadzenia otwarcia ofert w postępowaniu pn. Dostawa i montaż słupów wraz z lampami solarnymi.
 
 
Zarządzenie Nr 24/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 25/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2020r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
 
Zarządzenie Nr 26/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 kwietnia 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 kwietnia 2020r.
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 kwietnia 2020r.
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2020r.
 
w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
 
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2020r.
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 

Zarządzenie Nr 31/2020

Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 maja 2020r.
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 32/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 33/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie
 
 
Zarządzenie Nr 34/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok
 
 
Zarządzenie Nr 35/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za 2019 rok.


Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 37/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 maja 2020r.

w sprawie składu komisji na przeprowadzenie przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Magnuszew.
 
 
Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2020r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie


Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2020r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie
 
 
Zarządzenie Nr 40/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Magnuszew na 2020 rok.
 
 
Zarządzenie Nr 41/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 8 czerwca 2020r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
 
 

Zarządzenie Nr 42/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 czerwca 2020r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2019 rok.


Zarządzenie Nr 43/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 czerwca 2020r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żełnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie.


Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2020r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. JAna Pawła II w Chmielewie


Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 46/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 47/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żełnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie
 

Zarządzenie Nr 48/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 czerwca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 49/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie


Zarządzenie Nr 50/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 51/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Zarządzenie Nr 52/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Samorzadowego Przedszkola wchodzacego w skład ZSiPO w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 53/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 lipca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 54/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 lipca 2020r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 15:05:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-03 11:43:27
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1384473]

przewiń do góry