logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Magnuszew

Menu podmiotowe

Gmina Magnuszew
Jednostki Pomocnicze
Zgromadzenia Publiczne
Jednostki Organizacyjne Gminy
Oferty pracy
Rada Gminy Magnuszew
Komórki organizacyjne
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Wójt Gminy Magnuszew

Menu przedmiotowe

Dane Publiczne
Polityka wewnętrzna
Ochrona Środowiska
RAPORT O STANIE GMINY MAGNUSZEW
Wykaz osób którym umorzono podatek
Pomoc prawna
Wykaz zbędnych składników
RODO
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wyniki badania wody
Współpraca Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW
Ponowne wykorzystywanie
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Strategia Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016 - 2023
Wyniki kontroli
Petycje
Zapytania ofertowe
Do Pobrania
GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2008-2013
Biuletyn Gminny
Sesje Rady Gminy
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Informacja o terenach pod inwestycje
Ogłoszenia i Komunikaty
Ogłoszenia - sprzedaż środków trwałych
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Podatki i opłaty
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Sprawozdania finansowe
Oświadczenia majątkowe
Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych
Majątek Gminy
System Komunikatów Sadowniczych
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Komunalizacja mienia
Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Magnuszew przed upływem kadencji
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Magnuszew 2020
Wybory Prezydenckie 2020
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Izb Rolniczych 2019
Wybory do Izb Rolniczych 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Magnuszew 2011

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [1360243]