Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
681 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką na terenie Gminy Magnuszew. Sieradzan Elżbieta 2020-08-07
680 Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew- II części (kotły, pompy ciepła) Sieradzan Elżbieta 2020-08-06
679 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszew i Ostrów?. Sieradzan Elżbieta 2020-08-05
678 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie pawilonu wystawienniczo-handlowego w Skansenie Bojowym IAWP w Mniszewie Sieradzan Elżbieta 2020-07-22
676 „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew” – III części (kotły, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne). Sieradzan Elżbieta 2020-07-22
653 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie Malinowska Alicja 2019-11-21
642 Zakup wraz z dostawa gorących posiłków Malinowska Alicja 2019-08-28
643 Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką - 3cz. Malinowska Alicja 2019-08-27
637 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie drewnianej altany Malinowska Alicja 2019-08-21
640 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji kosztorysowej Malinowska Alicja 2019-08-20
641 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe Malinowska Alicja 2019-08-20
638 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego Malinowska Alicja 2019-08-19
639 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ogrodzenia świetlicy Malinowska Alicja 2019-08-19
635 Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego Malinowska Alicja 2019-08-12
631 Przetarg na sprzedaż AUTOBUSU Malinowska Alicja 2019-07-10
632 Zapytanie ofertowe - wykonania wznowienia znaków granicznych nieruchomości Malinowska Alicja 2019-07-08
624 Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej, Malinowska Alicja 2019-04-15
628 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego Malinowska Alicja 2019-04-15
623 Przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz Malinowska Alicja 2019-03-28
622 Przetarg na sprzedaż autobusu Malinowska Alicja 2019-03-28
609 Modernizacja ośmiu przepompowni ścieków na terenie gminy Magnuszew Malinowska Alicja 2018-11-22
608 Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt w trybie z wolnej ręki Malinowska Alicja 2018-09-25
605 Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt Malinowska Alicja 2018-09-10

[Liczba odsłon: 1384473]

przewiń do góry