Plan postępowań na 2019r po zmianie -plan_postepowan_20190814.pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK GMINA MAGNUSZEW – po zmianie

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

w  (tyś.zł)

Przewidywany wszczęcia postępowania

Źródło finansowania

1

Modernizacja drogi w Kłodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

90

III/IV kwartał

środki własne 

2

Modernizacja drogi w Kępie Skóreckiej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

120

II/III kwartał

środki własne

3

Modernizacja drogi Rozniszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

135

II/III kwartał

środki własne  + FOGR

4

Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

126

II kwartał

środki własne 

5

Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach: Zagroby, Kępa Skórecka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

155

II kwartał

Środki własne

6

Przebudowa drogi gminnej w Anielinie i Przewozie Tarnowskim

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

128

II kwartał

środki własne

7

Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej  nr 736 do wsi Kurki

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

353

IV kwartał

środki własne + Fundusz Dróg

8

Rozbudowa Sali Gimnastycznej w Magnuszewie dla ZSiPO w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

109

IV kwartał

środki własne  + Ministerstwo Sportu

9

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200

III/IV kwartał

środki własne 

10

Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej  w m.Ostrów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

500 + 2000

III/IV kwartał

Środki własne + PROW+pożyczka

11

Modernizacja SUW w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200

III-IV kwartał

środki własne

12

Zakup oleju opałowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

440

IV kwartał

środki własne 

13

Zakup oleju napędowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

200

IV kwartał

środki własne 

14

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Usługa

Przetarg nieograniczony

250

III kwartał

środki własne 

15

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok

Usługa

Przetarg nieograniczony

440

III-IV kwartał

środki własne 

Magnuszew dnia 14.08.2019r


Plan postępowań na 2019r po zmianie - plan_postepowan_01_04_2019.pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK GMINA MAGNUSZEW – po zmianie

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

w   (tyś.zł)

Przewidywany wszczęcia postępowania

Źródło finansowania

1

Modernizacja drogi w Kłodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

104

II /III kwartał

środki własne   + FOGR

2

Modernizacja drogi w Kurkach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150

II/III kwartał

środki własne + PROW

3

Modernizacja drogi Rozniszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100

II/III kwartał

środki własne   + FOGR

4

Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

126

II kwartał

środki własne  

5

Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach: Zagroby, Kępa Skórecka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200

II kwartał

Środki własne

6

Podbudowa drogi gminnej w Anielinie i Przewozie Tarnowskim

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

220

II kwartał

środki własne

7

Zakup samochodu strażackiego

dostawa

Przetarg nieograniczony

100

III kwartał

środki własne + PROW

8

Rozbudowa Sali Gimnastycznej w Magnuszewie dla ZSiPO w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

564

II-III kwartał

środki własne   + Ministerstwo Sportu

9

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200

II-III kwartał

środki własne  

10

Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2 850

II- III kwartał

Środki własne + PROW

11

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

27

II-III kwartał

środki własne + PROW

12

Zakup oleju opałowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

440

IV kwartał

środki własne  

13

Zakup oleju napędowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

200

IV kwartał

środki własne  

14

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Usługa

Przetarg nieograniczony

250

III kwartał

środki własne  

15

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok

Usługa

Przetarg nieograniczony

440

III-IV kwartał

środki własne  

Magnuszew dnia 01.04.2019r


Plan postępowań na 2019r. - plan_postepowan_na_2019r-_zm.pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK GMINA MAGNUSZEW

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

w   (tyś.zł)

Przewidywany wszczęcia postępowania

Źródło finansowania

1

Modernizacja drogi w Kłodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

104

II /III kwartał

środki własne   + FOGR

2

Modernizacja drogi w Kurkach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150

II/III kwartał

środki własne + PROW

3

Modernizacja drogi Rozniszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100

II/III kwartał

środki własne   + FOGR

4

Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

177

I kwartał

środki własne  

5

Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach: Zagroby, Wilczowola-Tyborów, Kępa Skórecka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200

I kwartał

Środki własne

6

Przebudowa drogi gminnej w Anielinie i Przewozie Tarnowskim

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

180

I kwartał

środki własne

7

Zakup samochodu strażackiego

dostawa

Przetarg nieograniczony

100

III kwartał

środki własne + PROW

8

Rozbudowa Sali Gimnastycznej w Magnuszewie dla ZSiPO w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

564

II-III kwartał

środki własne   + Ministerstwo Sportu

9

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200

II-III kwartał

środki własne  

10

Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2 850

II- III kwartał

Środki własne + PROW

11

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

27

II-III kwartał

środki własne + PROW

12

Zakup oleju opałowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

440

IV kwartał

środki własne  

13

Zakup oleju napędowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

200

IV kwartał

środki własne  

14

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Usługa

Przetarg nieograniczony

250

III kwartał

środki własne  

15

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok

Usługa

Przetarg nieograniczony

440

III-IV kwartał

środki własne  

Magnuszew dnia 07.03.2019rPlan postępowań na 2019r

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK GMINA MAGNUSZEW

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

w   (tyś.zł)

Przewidywany wszczęcia postępowania

Źródło finansowania

1

Modernizacja drogi w Kłodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

104

II /III kwartał

środki własne   + FOGR

2

Modernizacja drogi w Kurkach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150

II/III kwartał

środki własne + PROW

3

Modernizacja drogi Rozniszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100

II/III kwartał

środki własne   + FOGR

4

Modernizacja drogi w Wólce Tarnowskiej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

177

II/III kwartał

środki własne  

5

Modernizacja dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach: Zagroby, Wilczowola-Tyborów, Kępa Skórecka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200

II- III kwartał

Środki własne

6

Przebudowa drogi gminnej w Anielinie i Przewozie Tarnowskim

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

180

II-III kwartał

środki własne

7

Zakup samochodu strażackiego

dostawa

Przetarg nieograniczony

20

III kwartał

środki własne + PROW

8

Rozbudowa Sali Gimnastycznej w Magnuszewie dla ZSiPO w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

564

II-III kwartał

środki własne   + Ministerstwo Sportu

9

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200

II-III kwartał

środki własne  

10

Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2 850

II- III kwartał

Środki własne + PROW

11

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

27

II-III kwartał

środki własne + PROW

12

Zakup oleju opałowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

440

IV kwartał

środki własne  

13

Zakup oleju napędowego na 2020r.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

200

IV kwartał

środki własne  

14

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Usługa

Przetarg nieograniczony

250

III kwartał

środki własne  

15

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok

Usługa

Przetarg nieograniczony

440

III-IV kwartał

środki własne  

Magnuszew dnia 10.01.2019r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 08:32:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-16 13:25:30
  • Liczba odsłon: 275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1384473]

przewiń do góry